Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) P. 89. - Citatet anføres på Græsk og oversættes 316 på Latin. - Theodoros Metochites var en byzantinsk lærd forfatter, død 1332. - Hans anførte romerske historie, der omfatter tiden fra Cæsar til Constantin den store, udgaves af Meursius i Leiden 1628. - I Falsters eget exemplar af bogen er tilskrevet i marginen: Sammenlign Casauboniana p. m. 11. - Om dette skrift se note j i XII. discurs.