Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

m) Pave Gregor den store (590-604). Med det usædvanlige tilnavn Dialogus benævnes han måske her som forfatter af dialoger.