Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

p) Kyrillos, patriark i Alexandria 412-44. - Hieronymus, navnkundig kirkefader, død 420.