Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

r) Se om denne II. discurs note f; om det her citerede skrift note o i XIII discurs.