Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

s) Marcus Antoninus er den navnkundige filosofkejser Marcus Aurelius Antoninus (161-80), Alexander Severus en for sit retsind bekendt romersk kejser (222 -35). - I Falsters eget exemplar af bogen er tilskrevet i marginen: Lampridius i Al. Severo om det Tempel som denne havde villet rejse for Christo, efter Hadriani Forehavendes Exempel. - Om Ælius Lampridius se note c til XIX, discurs.