Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

den i det følgende omtalte skik at holde bogmarked i kirkerne skal bemærkes, at den aflagdes i Frue kirke i København 1658 (Bircherods dagbøger s. 8), men holdt sig længere i provinsbyerne (Bircherod s. 131).