Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Falster sigter naturligvis her til folkevisen om Holger Danske og Burmand og hentyder dermed tillige til den ovennævnte Peter Burmann. Burmand er folkevisens danske omtydning af den franske heltedigtnings Burnamont. Ordet kæmpestrid står på Græsk ([x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x]). I fejden med Burmann havde Holberg allerede Febr. 1727 påtaget sig Holger Danskes rolle (Epistola Holigeri Dani ad Burmannum). Om hele denne fejde må henvises til Bruuns art. i Danske Saml. I,1-23, hvor også en latinsk tale af F. mod B. findes.