Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Falster nævner her navnene på en række tapre Romere. Om Manlius'er se XXIII. discurs note q. Med Corvinus'er sigter F. vel især til Messala Corvinus, romersk taler og mæcen, som deltog i borgerkrigen efter Cæsars død; med Dentatus'er til Manius Curius Dentatus, som slog kong Pyrrhus af Epirus år 275 f. Chr. Scipionerne er velkendte; af den romerske slægt Opimius er den mest kendte Gajus Gracchus' modstander Lucius O. i slutningen af 2. årh. f. Chr.