Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

e) Englænderen Robert Molesworth udgav 1693 skriftet »An account of Denmark as is was 1692«, hvori han (på grundlag af selvsyn) rettede et meget skarpt og i mange måder noget overdrevet angreb på den danske regering og hele dens styresæt.