Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Sueton. in Calig. c. 20. - Om Suetonius og hans fortælling om Caligula og retorerne i Lyon se V discurs note d.