Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Camera obscura eller mørkt kammer består som bekendt af et mørkt rum med en eneste lille åbning; på en flade lige overfor denne dannes et billede.