Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Cap. 37. - Dialogen om talerne (de oratoribus) er et anonymt latinsk værk fra begyndelsen af 2. årh. e. Chr.