Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) De Tr. An. cap. 1. - Om Seneca se VIL discurs note b. Det her citerede skrift er dialogen: Om sjælens ro (de tranquillitate animi).