Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Om Lactantius se note f i II. discurs. - Han er Falsters yndling blandt kirkefædrene, sikkert på grund af sit polerede sprog og sin klassiske dannelse.