Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) I de latinske randgloser oplyses, at Falster sigter 321 til Urban Jensen Bloch, senere præst 1 Ål (V. Home h. Ribe a.) 1725-34.