Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Den tyske klassiske filolog Cellarius (1638-1707) er særlig kendt som lexikograf; Falster havde 1717 udgivet et supplement til hans latinske lexikon.