Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Theofilos af Antiocheia, kristen apologet, var bisp i Antiocheia fra 168 e. Chr. - Som citatet viser, er det kun i uegentlig forstand, T. taler om treenigheden, der jo først af kirkeforsamlingen i Nikaia (325) fast sloges som dogme.