Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) Novatianere, tilhængere af Novatianus (c. 250), der hævdede en langt strængere kirketugt end de ledende kirkemænd; Valentinianere, tilhængere af Gnostikeren Valentinus i 2. årh., der i stort omfang indblandede græsk spekulation i kristendommen; Markioniter, tilhængere af Gnostikeren Markion i 2. årh., der bl. a. opfattede det gamle testamentes Gud som et 322 lavere væsen end den i Kristus åbenbarede; Anthropianere eller Anthropomorphiter er sådanne, som tillægger Gud legemlige egenskaber; her menes særligt tilhængere af en Østerlænding Audios, der levede i begyndelsen af 4. årh. e. Chr.