Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) I Falsters eget exemplar af bogen er her tilskrevet i marginen: Sammenlign Cyprian, Om Afgudernes Forfængelighed IV,7, p.... - Om kirkefaderen Cyprian se VII. discurs note l. - Det anførte vers i texten er efter dr. H. Ræders meddelelse af Vergils Georgica III 491. - Visse af Romernes præster, de såkaldte haruspicer, spåede som bekendt af offerdyrenes indvolde. - Stedet er typisk for oldkirkens opfattelse af de hedenske guder som dæmoner.