Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) De latinske randgloser melder her: Denne Ven er opdigtet for at skaffe Materie til Discursen, - Hele stykket må jo forøvrigt betragtes i lys af den store litterære strid i Frankrige i slutningen af 17. årh. mellem Perrault og Boileau m. fl. om Antikens eller det moderne Frankrigs fortrin og skaffer Falster lejlighed til i en halvt ironisk form at give sine blandede følelser for Frankrig udtryk i en fremstilling, der både ånder uvilje og beundring.