Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) Stoïkerne troede på jordens fornyelse efter en verdensbrand.