Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) L. V, c. i. - Om Athenaios se note j. Filosofen Theofrastos (c. 372-287 f. Chr.) var Aristoteies' vigtigste discipel. - Citatet anføres af Falster på Græsk og oversættes på Latin.