Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Ifølge de latinske randgloser tænker Falster her på hr. Claudius (Claus) Hansen Gosmann, kapellan ved domkirken i Ribe 1691-1732. - Johannes Chrysostomos (Gyldenmund) er den navnkundige græske kirkefader og prædikant, patriark i Konstantinopel, død 407. - Timotheos er apostelen Paulus' velkendte lærling og medarbejder.