Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Lucilio Vanini var en italiensk filosof (1585- 1619), der for sine kætterske meningers skyld blev brændt i Toulouse. Han var nærmest panteist og opfattede Jesus som et menneske. - John Toland (1670 - 1722) var en engelsk teolog og filosof, en af de betydeligste af de engelske deister, hvis åndsretning fremgår af titlerne på hans hovedværker: Christianity not mysterious (1696) og Pantheisticon (1720). - 348 Bernardino Ochino (1487-1565) var oprindelig ivrig katolik, nærmede sig senere noget til de reformerte, flakkede Evropa rundt som flygtning, ofte forfulgt som kætter; han var en grublende og søgende ånd, der ikke følte sig ret hjemme i nogen af de kæmpende lejre og synes bl. a. i sit hjerte at have været en modstander af treenighedsdogmet. Peder Palladius har bearbejdet et par af hans småskrifter (bønner). - Baruch Spinoza (1632 -77) er den navnkundige nederlandsk-jødiske filosof, en af den moderne filosofis grundlæggende personligheder, frigjort for alle dogmer og derfor ilde anskreven hos ortodoksien i alle lejre.