Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Filostorgios var en samtidig ariansk kirkehistoriker, hvis kirkehistorie strækker sig over årene 300-425.