Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) § XXV. - Evangeliet om Jesu barndom hører til de apokryfe evangelier; jfr. Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarh., udg. af J. P. Jacobsen og R. Paulli, I. bd. (Kbh. 1915), indledning s. XVIII ff. - I den danske »Jesu barndoms bog«, trykt af Gotfred af Ghemen 1508, varer Jesu og hans forældres ophold i Ægypten endog i 7 år.