Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

r) Scorpiac. cap. IX, p. m. 626. - Om Tertullian se note v til XIII. discurs. Bogens titel betyder: middel mod skorpionstik.