Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Ifølge de latinske randgloser sigter Falster til fru Margrethe de Hemmers begravelse. Hun var enke efter præsidenten i Ribe justitsråd Matthias Worm (f. 1636, d. 1707), en søn af oldgranskeren Ole Worm. - I Falsters eget exemplar af bogen er her i marginen tilskrevet en henvisning til kejser Julians skrifter p. 296.