Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) Ifølge samme kilde sigter Falster her til stiftamtmand Gabel (se V. discurs note a).