Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) peritorem, læs peritiorem. Rettett i Falsters eget exemplar. - I Falsters eget exemplar af bogen er her tilskrevet i marginen: Om den præstelige Værdighed i den første christne Kirke se And .... ac. p. m. 824. - Hvem der sigtes til med denne henvisning, véd jeg ikke bestemt; måske Andreas Eborensis, hvem F. stundom kalder Andr. Eborac.; se om ham VIII. discurs note k.