Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) Offerkongen (rex sacrificulus) kaldtes hos Romerne den præst, hvis hverv det var at foretage de ofringer, der i kongedømmets tid havde påhvilet kongerne selv.