Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

o) Qu. Rom. 113. - Om Plutark se V. discurs note f; det her anførte skrift hedder Quæstiones Romanæ (romerske spørgsmål). - Lictorer og sella curulis var hos Romerne de højeste embedsmænds ærestegn, p) L. X, c. 26 & XVVII,8. - Citaterne er gale; der skal læses X c. 6 og XXVII,8 (rettelsen skyldes dr. Ræder). - Om Livius se note b til VIII. discurs.