Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

u) Luc. XIV,7. - »Men han sagde en Lignelse til Gæsterne, da han gav Agt paa, hvorledes de udvalgte sig de øverste Sæder ved Bordet ......