Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

y) Gaspar Schwenkfeldt von Ossig var en tysk mystiker (1490-1561), der på grund af sit fjendtlige forhold til den ydre kirke og sakramenterne forkætredes både af Lutheranere og af Katoliker og derfor måtte flakke rundt fra land til land. Falster bruger her (åbenbart ikke helt med rette) hans navn i betydning af præstehader.