Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) I de oftnævnte latinske randgloser bemærkes om dette stykke: Indholdet er opdigtet.