Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) Den navnkundige filosof Descartes eller Cartesius (1596-1650) nærede den anskuelse, at dyrene er kun maskiner, blottede for evne til at føle glæde og smerte.