Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) L. XI, c. 19. - Ælians skrift om dyrene er hans andet hovedværk ved siden af den oftere omtalte Varia historia. - Helike, landskabet Achajas gamle hovedstad, liggende på nordkysten af Peloponnes, sank år 373 i havet som følge af jordskælv.