Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) § CXVIII, p. m. 205. - Antoine Legrand, f. i Douai i begyndelsen af 17. årh., d. i England i slutningen af årh , franciskanermunk, var en frugtbar filosofisk forfatter og ivrig tilhænger af Descartes. - I Falsters eget exemplar er her i marginen tilskrevet en ved bogens beskæring beskadiget note om bylder og skab som ydre tegn på indre skade.