Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) VIII,4, 2. - Om Valerius Maximus se note t til IV. discurs. - I Falsters eget exemplar af bogen er her tilskrevet en note om bødlers meget ærefulde og ansete hverv i Georgien og andensteds med en henvisning til Acta Eruditorum 1720. Noten er beskadiget ved bogens indbinding.