Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) De Judiciis L. III, c. 16. - Carlo Sigonio 356 var en italiensk humanist (1520-84), forfatter af en del skrifter om Roms historie og antikviteter. - I Falsters eget exemplar af bogen er her tilskrevet en henvisning til Valerius Maximus V,4, 6, p. m. 474. - Se om denne note t til IV. discurs.