Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) Act. Apost. XVI,35. 38. - Skriftstedet lyder: Men da det var blevet Dag, sendte Høvedsmændene Stadstjenerne (ordret: Stokkemændene) og sagde: lader de Mennesker løs. - - - Men Stadstjenerne kundgjorde disse Ord for Høvedsmændene; og de frygtede, da de hørte, at de var Romere.