Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

q) Rabbi Salomo ben Isak, kaldet Raschi eller Jarchi, var en af Jødernes betydeligste lærde i Middelalderen (1040-1105). Hans fortolkning af Mosebøgerne var den første jødiske bog der blev trykt. - Citatet af ham anføres på Hebraisk og oversættes på Latin.