Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Om denne oplyser de oftnævnte latinske randgloser: »En ikke særdeles stor Herremand var Assessor Braës, Herre til Kokkedal« (Diderik Chr.Braës, d. 1748; Kokkedal i Torslev s., Ø. Han h., Hjørr. a.).