Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Ælian, H. V. VI, 6. - Om Ælian og hans Varia historia se note p til II. discurs. Citatet anføres delvis på Græsk. - Lykurgos er Spartanernes navnkundige (mytiske) lovgiver.