Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) Ifølge de latinske randgloser sigter Falster til geheimerådinde Harboe; se om hende note a til XV. discurs.