Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Ifølge de oftnævnte latinske randgloser magister Joh. Bøtker, rektor for skolen i Fredericia. (Der må menes rektor Tobias Botcher, død 1746.)