Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) 1. Sam. 13 vs. 6. - »Der Israels Mænd saa, 359 at de vare i Nød (i begyndelsen af Sauls regering), thi Folket blev trængt, da skjulte Folket sig i Hulerne og i Tornebuskene og i Klipperne og i de faste Taarne og i Grøfterne.«