Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

g) I Falsters eget exernplar af bogen er her tilskrevet en henvisning til Plutarch. T. II p. 493 sub init. - Om Plutark se V. discurs note f.