Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

h) Om Chiron se II. discurs note j. - Filoxenos var en græsk digter (435-380 f. Chr.), som en tid opholdt sig hos tyrannen Dionysios den ældre på Sicilien og af denne blev sat til at arbejde i stenbrudene til straf for hans skarpe dom over D.s digte. - Semiramis er den navnkundige mytiske dronning i Assyrien. - Rhodierne havde ry for vellevned.