Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

i) Chrysost. Tom. V, Orat. 19. - Om Johannes Chrysostomos se note a til XL. discurs. - Citatet anføres på Græsk.